Oprichting H.S.V.

                   Hoogeveensche Schiet Vereniging bestaat 50 jaar.

   H.S.V. 31 0ktober 1963.

    Oprichtings vergadering:

In een goed gevulde zaal in Hotel Kok aan de Hoofdstraat werd op 31 Oktober 1963 een luchtbuks schietvereniging opgericht.

Aanleiding tot deze vergadering was een formulier uitgereikt tijdens de "Expansie" tentoonstelling door de Fa Terpstra Wever, standhouder van o.a. luchtbuksen, aan het publiek met een schutters gezicht.(zo staat dat vermeld in de eerste notulen).

Men kon door inlevering van het formulier blijk geven voor zijn belangstelling voor de schietsport.Naar een honderd belangstellenden is een uitnodiging gezonden om een oprichtingsvergadering te bezoeken.De plaatselijke pers heeft flink aandacht gegeven aan deze oprichting.

Het 1ste bestuur was behoorlijk vlot tot stand gekomen n.l.

F.Th. Ezich       voorzitter

A.Terpsta          sercretaris

H.Bouhuys       penningmeester

N.J.Buters        vice voorzitter

Smeets              best.lid

Na deze verkiezing werd voor de dinsdagavond als schietavond gekozen. (wat nu in 2013 nog steeds de clubavond is)
Contributie voor senior leden was Fl 2,50 p.maand,junior leden Fl 1,00 en een entree bedrag voor senioren Fl 5,00 en junioren Fl 2,50.

De naamgeving van de vereniging verliep vlot en werd na verschillende suggesties en heel simpel de
"Hoogeveense Schiet Vereniging",er werd gestart met 30 senior en 20 junior leden.

Begin Januari 1964 is begonnen met het schieten op de 5 roos kaarten,dit werd wel tijd daar steeds meer goeie schutters de 12 van de kleine schijf er te gauw uitschoten waardoor het bepalen van de juiste punten bemoeilijkt werd.
Op 7 September 1964 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd.

In 1965 is een vergunning verleend om in de kelder van het Lyceum aan de Julianastraat met vuurwapen klein kaliber .22 te mogen schieten

September 1969 bij een ledenvergadering in zaal Kwakernaak (cafe Marktzicht) is besloten om met de Drentse Bond mee te schieten.

In 1974 is de vereniging lid geworden van de K.N.S.A.dat koste toen Fl 18,00 per jaar maar daar zat dan ook een verzekering bij voor leden en gastschutters.
De jaren er na bleef het ledental schommelen tussen de 30 en 35 leden.

De eerste vrouwelijke schutters melden zich in 1978 aan. De Hoogeveensche Schiet Vereniging is tot het seizoen 78/79 lid gebleven van de Drentse Bond omdat de animo om op de 5 meter te schieten sterk afnam en steeds meer schutters
zich op de 10 meter gingen concentreren.

Dat jaar werd er ook voor het eerst met luchtpistool geschoten.Omdat de banen elke clubavond opgezet en afgebroken moesten worden en men in verschillende zalen in Hoogeveen (Kwakernaak en Royal in de kelder maar die was vaak te vochtig en er doen geruchten voor dat een van de leden de waterleiding had geraakt !!!!) schoot werd er gezocht naar een eigen accomodatie.

In Hollandscheveld stond een oud gymnastiek gebouw leeg en daar is op gereageerd maar men kreeg geen vergunning van de gemeente Hoogeveen.

Januari 1980 is de vereniging in contact gekomen met de Dhr Veneboer die een gedeelte van een schuur op Alteveer 78 te huur had staan. Nadat de gemeente vergunning had verleend kon men daar een eigen baan bouwen en een eigen kantine wat bevordelijk was voor de clubkas.

De eerste ledenvergadering in Alteveer 78 werd gehouden op 1 September 1981, daar er elk jaar een forse huur moest worden betaald zijn er diverse verlotingen georganiseerd (grote clubactie) en bingo (Des gebouw) klaverjassen en niet te vergeten de Pulledagen (Bigg-Bull troffee) die in de oude Tamboerpassage werden gehouden, er was daar altijd veel animo voor.

16 Maart 1982 werd door de DTC van District 1 J.Oegema met een geweerschot op 10 meter onze accomodatie officieel geopend,in het nieuwe onderkomen konden nu ook meer disciplines worden verschoten er waren nog 2 vijfmeter banen en de rest was nu op 10 meter afgesteld waar geschoten werd met pistool en geweer staand en knielend.

Er werden ook automatische banen gemaakt van motoren van naaimachines,daardoor hoefde men niet meer met de hand te draaien.Om de schietsport te promoten werden er open dagen en sport overdag georganiseerd wat aan de ledental niet veel veranderde.
Ook gingen steeds meer leden naar open wedstrijden die in de buurt werden gehouden,zelf ging de H.S.V. ook wedstrijden organiseren.

1988 bestond de vereniging 25 jaar en is groots gevierd met een jubileumwedstrijd en een receptie voor leden en oudleden.
Om de kas een beetje gevuld te houden werden er in Maart 1990 het eerste bedrijven toernooi geschoten
en dat werd een heel groot succes,straks in Maart 2014 is dat ook alweer voor de 25ste keer.

Eigen gebouw

In April 1990 was er een bijzondere ledenvergadering want het bestuur kon een gebouw kopen die moest nog wel worden afgebroken, en natuurlijk weer opgebouwd.
Van de gemeente Hoogeveen konden wij een stuk grond huren aan de achteromsedijk,wat nu bekend staat als hobbycomplex "De Uitwijk".
Na een aantal maanden van zelfwerkzaamheden door alle leden van de vereniging was het 17 November 1990 dan zover om onze eigen accomodatie te openen.
Er was nu een ruimte van 12 tien meterbanen,een grote kantine met keuken,een telkamer,en een kleedruimte.

De opening werd verricht door de wethouder van sportzaken de Hr Leicht,er was wat hilariteit omdat de symbolische sleutel door een vliegtuigje zou worden gedropt maar die bleef toen aan de staart van het vliegtuig hangen,na nog een poging is dat wel gelukt.

2013

Hilko,Geert en Nico in opperste concentratie

Oktober 2013 is het 50 jaar geleden dat de "Hoogeveense Schiet Vereniging" is opgericht de bedrijven toernooien worden nog steeds gehouden dat is volgend jaar ook voor de 25ste keer sommige bedrijven doen al van het begin af al mee kunt u nagaan hoeveel plezier zij in het schieten hebben.
Ook de open wedstrijden en de Nederlandsche Kampioenschappen Knielend, Liggend en 3 Houdingen staan dit seizoen weer op het programma.
Er is in die 50 jaar veel veranderd van een knikloop buks naar persluchtwapens en schietkleding en niet te vergeten het tellen van de punten op de kaart,
vroeger met een loep toen met een z.g.n. schotmaatje en tegenwoordig met een telmachine die gekoppeld is aan een computer en die telt tot op de tiende nauwkeurig.

Luchtgeweer en luchtpistool is tegenwoordig ook een Olympische dicipline,het leden aantal schommelt rond de 25 leden zowel jeugd als senioren,wij hebben een erelid voor het leven n.l. Willem van Leeuwen die heeft jaren in de kantine voor ons het natje en droogje verzorgd.

Oudleden

Op zaterdag 28 September werd er vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur een receptie gehouden in onze accomodatie Achteromsedijk 8G 7903 TL Hoogeveen,die werd redelijk bezocht het was leuk om de oudleden weer eens te ontmoeten. De schietvereniging is nog steeds op zoek naar nieuw talent dus kom op dinsdagavond vanaf 19.00 uur naar ons clubgebouw of vraag informatie via contact@hsvhoogeveen.nl

Tot ziens bij de Hoogeveense Schiet Vereniging.